POTVRZENÍ 2022

Vážení a milí dárci, ještě jednou srdečně DĚKUJEME za vaši pomoc v roce 2022. Potvrzení o vašich darech je již připraveno k tisku a následnému předání České poště, s.p.Pokud budete potřebovat potvrzení upravit nebo se v něm vyskytne chyba (za což se předem omlouváme), tak nás neváhejte kontaktovat na emailu: ossnilek@seznam.cz. Do 24 hodin …

Číst více

Poděkování

Vážení přátelé, velice děkujeme za pomoc, kterou jste nám v roce 2018 věnovali. Jen s vaší pomocí se nám daří naplňovat cíle, která naše organizace má – pomoc potřebným dětem a mladým lidem. Zachovejte nám prosím přízeň i v letošním roce, protože bez vás bychom toho nikdy tolik nedokázali. Současně …

Číst více

Poděkování Nadaci Preciosa, a.s.

SRDEČNĚ děkujeme Nadaci Preciosa, a.s. za finanční dar ve výši 20.000,- Kč. Dar byl použit na nákup materiálu na stavbu pergoly na zahradě Snílkova domu na půl cesty. Prozatím jsme nakoupili materiál a započali základní stavební úpravy terénu. Dřevo nám přes zimu vyschne a na jaře příštího roku bude pergola …

Číst více

Ukončení projektu ,,Zkvalitnění péče o klienty Snílkova domu na půl cesty“

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že projekt ,,Zkvalitnění péče o klienty Snílkova domu na půl cesty “ je již UKONČEN. Fotodokumentace pořízená během rekonstrukce mapuje jednotlivé kroky, které byly realizovány. Vše proběhlo tzv. za provozu a tak současně děkujeme firmě Stavby Javůrek za hladký průběh a všem …

Číst více

Poděkování

Dovolujeme si poděkovat za podporu ve výši 20.000,- Kč – VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACI OLGY HAVLOVÉ za podporu našeho projektu ,,Spojení se světem“. Tento projekt je směrován, jak již je uvedeno v jeho názvu, na spojení se světem. Klienti nyní mohou samostatně a bez problémů využít možnosti hledání zaměstnání …

Číst více

Zkvalitnění péče o klienty Snílkova domu na půli cesty snílek o. p. s.

Projekt ZKVALITNĚNÍ PÉČE O KLIENTY SNÍLKOVA DOMU NA PŮLI CESTY SNÍLEK O. P. S. je spolufinancován Evropskou unií.   Operační program: Integrovaný regionální operační program Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002374 Příjemce dotace: Snílek, o.p.s. Výzva: 30. výzva – Rozvoj sociálních služeb (SVL) Specifický cíl: SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti …

Číst více