Vítejte ve Snílkově Domě na půl cesty

    Možná se ptáte, kde vznikl nápad realizovat sociální službu Domu na půl cesty…
Snílek, op.s., dříve Snílek, o.s., vznikl již v roce 2003 a za cíl si kladl pomoc dětem z dětských domovů – pořádali jsme výlety, pobyty, realizovali výukové programy a také zajišťovali dětem vánoční nadílku. Aktivity byly zaměřeny na prevenci zdravého životního stylu a aktivní využití volného času. Podporovali jsme materiálně i finančně odchod mladých lidí do samostatného života, ale stále jsme hledali cestu, jak pomoc MLADÝM LIDEM ZLEPŠIT…

Projekt
ZKVALITNĚNÍ PÉČE O KLIENTY SNÍLKOVA DOMU NA PŮLI CESTY SNÍLEK O. P. S.
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002374
Příjemce dotace: Snílek, o.p.s.
Výzva: 30. výzva – Rozvoj sociálních služeb (SVL)
Specifický cíl: SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Celkové náklady:   5 568 114,00 Kč
Dotace:                       4 577 018,30 Kč

Stručný popis projektu
Cílem projektu je zrekonstruovat pořízenou nemovitost tak, aby prostředí domu na půli cesty bylo příjemnější pro klienty i pracovníky, zvýšila se jeho obsazenost a zároveň byl provoz hospodárnější. Díky realizaci projektu se sníží náklady na vytápění budovy a tedy i celkové provozní náklady. Jedním z důvodů realizace projektu je, že v Libereckém kraji je nedostatečná kapacita tohoto druhu služeb a zájemců z cílové skupiny je zde velké množství.

Doba realizace projektu je do 31. 10. 2018.

 

PODĚKOVÁNÍ

    Všem hodným lidem, našim přátelům – jednotlivým dárcům, městům, obcím, dobrovolníkům, zaměstnancům úřadů a především vždy ochotným a vstřícným pracovníkům Krajského úřadu Libeckého kraje Odboru sociálních věcí – oddělení sociálních služeb VELICE DĚKUJEME.

    Zvláštní poděkování patří České spořitelně, a.s. která je pro naši organizaci nenahraditelným partnerem a pomáhá nám v realizaci našich záměrů pomoci dětem a mládeži. Jmenovitě pan Ing. Josef Helebrant, který je vynikajícím reprezentantem České spořitelny, a.s.

oficialni-korporatni-logo-cs-ke-190.-vyroci.jpg-54dc871f87faf

Dále děkujeme společnosti Kolektory Praha a.s.

logo

 

Poděkování patří i Městskému úřadu Nový Bor

 

Městskému úřadu Frýdlant

Městskému úřadu Jablonné v Podještědí

Obci Mařenice

Městskému úřadu Česká Lípa

 

 

 

Comments are closed.